Comitetul de coordonare al RuralNet este format din:

Secretariatul RuralNet este asigurat de:

Fundația PACT:

Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare

Strada Hagiului nr. 6, et. 1, Sector 2, București

Persoana de contact:

Irina Pop

irina@fundatiapact.ro

031 690 09 61

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.