Asociația CRONO
Asociația CRONO
Adresa
Strada Turturele, Craiova, Dolj, Romania
Numar de telefon
0351-179409
Website
www.crono.org.ro
E-mail
crono.craiova@gmail.com/dragos.cuta@gmail.com

CRONO este un centru regional de resurse pentru organizațiile non-profit (ONG -uri, organizații comunitare, autorități publice locale sau de alte nivele, sindicate, asociații profesionale, instituții publice, grupuri civice, parohii etc.) din cele 5 județe ale regiunii Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

Asociația CRONO Asociația CRONO Asociația CRONO Asociația CRONO Asociația CRONO
Imagini din proiectele Asociației CRONO

Organizația noastră colaborează atât cu organizații neguvernamentale înregistrate, cât și cu alte instituții non-profit (școli, autorități publice de la toate nivelurile, parohii, sindicate etc.) pentru a întări dezvoltarea lor organizațională/ instituțională, pentru a dezvolta parteneriatul între aceste entități, premise necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor care le sunt beneficiari.

În plus, colaborăm cu grupuri informale de cetățeni pentru a-i ajuta să își înființeze noi ONG –uri și organizații comunitare, proces ce întărește vocea societății civile și participarea cetățenilor la viața publică.

Informatii cheie despre asociație

Principalele programe și proiecte ale C.R.O.N.O. sunt centrate pe următoarele domenii: dezvoltare comunitară, democrație participativă, incluziune socială, cetățenie activă, tineret, economie socială, asistență tehnică pentru organizațiile non-profit oltene și G.A.L. –uri (programul LEADER), cursuri de instruire–formare și programe R.S.C..

De asemenea, ne ocupăm și de un incubator de antreprenoriat, inclusiv antreprenoriat social precum și de un centru pentru evenimente și cursuri.

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.