Asociația Română de Consiliere și Sprijin
Asociația Română de Consiliere și Sprijin
Adresa
Drobea Turnu Severin, Str. Orly, nr. 25A
Numar de telefon
0040721203291
Website
www.arcs.ro
E-mail
office@arcs.ro, vasideac@arcs.ro

ARCS este o organizaţie formată din specialişti în domenii diverse, care oferă servicii, inițiază și implementează programe și proiecte pentru tinerii  organizaţi în asociaţii, angajaţi în instituţii sau implicaţi în grupuri de iniţiativă la nivelul comunităţii şi specialiştii care lucrează cu/pentru tineri.

 

Asociația Română de Consiliere și Sprijin Asociația Română de Consiliere și Sprijin Asociația Română de Consiliere și Sprijin Asociația Română de Consiliere și Sprijin Asociația Română de Consiliere și Sprijin
Imagini din proiectele Asociației ARCS

ARCS acţionează la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Suntem o echipă de experti ce promoveaza calitatea la nivelul servicilor de consiliere a carierei și de formare profesională. În plus, ARCS este o organizație formatoare de opinie și centru de resurse pentru organizații non-profit, centru care promovează parteneriatul pentru calitatea serviciilor oferite tinerilor.

Tinerii îşi planifică propria dezvoltare, au iniţiativă şi împreună cu ceilalţi membrii ai comunităţii participă la viața și dezvoltarea propriei comunități.

Specialiștii, care lucrează cu și pentru tineri, au o atitudine proactivă în relație cu aceștia, comunică cu ei și cunosc nevoile tinerilor; ei generează la locul de muncă o cultură organizațională favorabilă dezvoltării, promovează educația nonformală și învățarea pe tot parcursul vieții și sunt interesați de dezvoltarea propriei cariere profesionale.

Informatii cheie despre asociație
Dezvoltare comunitară

Prin activitățile noastre, implicăm tinerii în viața comunității.

Dezvoltăm servicii pentru tinerii angajaţi în cadrul Administraţiei Publice și pachetul de servicii de dezvoltare comunitară pentru comunităţile rurale şi oraşele mici din România.

Servicii de dezvoltare personală pentru tineri

Îmbunătăţim pachetul de servicii oferit tinerilor prin Centrul de Tineret.
Creştem capacitatea organizaţiilor şi instituţiilor de a se implica în viaţa comunităţii.
Definim constant un pachet de servicii furnizat pentru tineri, pentru organizaţii de tineret şi pentru tinerii din mediul de afaceri.

Capacitatea organizaţională a ARCS

Creştem constant calitatea de membru a ARCS.
Creştem capacitatea de organizare şi coordonare a ARCS.

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.