Asociația Rudezis
Asociația Rudezis
Adresa
Strada Giurguta, nr. 143, comuna Giurgita, judetul Dolj
Numar de telefon
0251/357120
Website
E-mail
mae132000@yahoo.com

Asociația Rudezis activează din anul 2003 pentru cetățenii din comuna Giurgița, județul Dolj. Asociația are un caracter social, se ocupă în general de dezvoltarea comunității, prin participarea activă a tuturor, și de persoanele marginalizate și defavorizate din comună.

Asociația Rudezis

Asociația a fost constituită pentru a-i determina pe beneficiari să înțeleagă că printr-un spirit participativ, pe diferite sectoare putem dezvolta individul și prin individ comunitatea.

Informatii cheie despre asociație

Începând cu anul 2007 asociația și-a lărgit aria de activitate și în comunitățile învecinate, formând Grupuri de Inițiativă Locală în 6 comunități.
În anul 2008, asociația a inițiat o activitate generatoare de venituri și anume un atelier de covoare și carpete oltenești.

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.