Centrul de Asistență Rurală
Centrul de Asistență Rurală
Adresa
Str, Tristan Tzara nr. 35, Timisoara
Numar de telefon
tel/fax 0256243415
Website
www.rural-center.org
E-mail
info@rural-center.org/abernecker@rural-center.org

Centrul de Asistenţă Rurală (CAR) este o organizaţie neguvernamentală activă de peste 10 ani în domeniul dezvoltării rurale din România.

Misiunea Centrului de Asistenţă Rurală este de a crea şi consolida capacităţile locale pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale.

Ne dorim:

  • Să stimulăm şi să încurajăm atitudinile proactive în comunităţile rurale;
  • Să dezvoltăm parteneriate strategice, durabile şi eficiente;
  • Să implementăm şi să integrăm modelele de dezvoltare şi soluţii de succes;
  • Să dezvoltăm metode şi instrumente specifice dezvoltării rurale;
  • Să consiliem factorii de decizie în dezvoltarea rurală pentru a adopta soluţiile optime de dezvoltare.
Informatii cheie despre centru

Acțiunile noastre au de cele mai multe ori loc direct la nivelul beneficiarului din mediul rural. Metodele de lucru sunt specifice și pot fi știintifice urmând o linie riguroasa a procedurilor sau metode dezvoltate prin experiență si pe care le adaptăm la specificul mediului local.

Valorile promovate de Centrul de Asistență Rurală sunt:

Dreptate socială

Dezvoltarea ca acțiune umanistă și umanitară se face pentru oameni și cu participarea oamenilor, conform cu nevoile și aspirațiile membrilor comunității.

Participare

Dezvoltarea este un proces care implică participarea într-o măsură cât mai mare a comunitatii ca entitate unitară, a organizațiilor si instituțiilor care servesc comunitatea.

Durabilitate

Procesele de dezvoltare trebuie să ofere generațiilor care urmează șansa de acces la resursele dezvoltării. Trebuie conservat capitalul natural și uman și prezervate resursele care nu se pot regenera.

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.