Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC)
Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC)
Adresa
Iasi, str. Pantelimon nr.32, et.5
Numar de telefon
0232 252 920
Website
www.cmsc.ro
E-mail
info@cmsc.ro/albu@cmsc.ro

Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi nonprofit, înfiinţată în ianuarie 2000, membră a Soros Open Network România.

Activitatea CMSC se concentrează în mod constant pe introducerea unor standarde noi şi îmbunătăţite pentru protecţia persoanelor vulnerabile (preponderent persoane victime ale violenţei domestice şi copii abuzaţi).

Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC)

Misiunea CMSC este aceea de a propune și dezvolta modele de securitate comunitară, sisteme și protocoale de colaborare multi-instituționale și servicii la cele mai înalte standarde, în vederea protejării victimelor abuzurilor de orice tip și a persoanelor vulnerabile, prin abordare integrată, multidisciplinară și acordând respect fiecărei persoane.

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.