Fundația Carpatică (FDEC Romania)
Fundația Carpatică (FDEC Romania)
Adresa
Str. Sucevei nr. 14, et. 2, cam. 217, Oradea
Numar de telefon
0259 419758
Website
http://www.carpathianfoundation.org/
E-mail
cfro@rdsor.ro, lorena.stoica@cfoundation.ro

CF-FDEC este o fundație unică, regională, transfrontalieră, care furnizează grant-uri și asistență tehnică pentru ONG-uri și APL, axându-se în primul rând pe activități inter-regionale, de dezvoltare economică și de cooperare transfrontalieră.

Fundația Carpatică (FDEC Romania) Fundația Carpatică (FDEC Romania) Fundația Carpatică (FDEC Romania) Fundația Carpatică (FDEC Romania) Fundația Carpatică (FDEC Romania)

CF-FDEC promovează bunele relații, stabilitatea socială și progresul economic în regiunile de graniță ale Ungariei, Poloniei, României, Slovaciei și Ucrainei, prin asistență financiară și tehnică.

Informatii cheie despre fundatie

Fundație finanţatoare. Secundar, acordă asistenţă în dezvoltare.

Alte domenii în care este implicată: lobby şi advocacy; campanii; asistenţă în dezvoltare; integrare europeană şi euro-atlantică; schimburi culturale şi relaţii de prietenie; dezvoltare comunitară, locală; dezvoltare socială, ameliorare probleme sociale; participare publică; solidaritate etnică şi tradiţie culturală; organizare evenimente; fundaţii finanţatoare; informare, asistenţă, consultanţă; editare publicaţii; training; voluntariat

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.