FDES
FDES
Adresa
Str. Iancu Jianu, nr. 26, Craiova
Numar de telefon
0743 070.270
Website
www.fdes.ro
E-mail
nicucuta@gmail.com

Misiunea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Economiei Sociale este de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor dezavantajate din Europa Centrală şi de Sud-Est prin sprijinirea întreprinderilor sociale din regiune.

FDES FDES

  • Creşterea numărului de întreprinderi sociale în Europa Centrala şi de Sud-Est;
  • Dezvoltarea practicii în domeniul economiei sociale;
  • Stimularea responsabilităţii sociale a indivizilor, a comunităţilor şi a mediului de afaceri din regiune;
  • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al grupurilor marginalizate şi dezavantajate şi stimularea acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile lor;
  • Stimularea practicilor participative şi a parteneriatului;
  • Promovarea şi suţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social locale şi regionale.
  • Profesionalizarea managerilor de întreprinderi sociale şi a personalului implicat în domeniul economiei sociale din regiune.
  • Creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii întreprinderilor sociale din regiune.
  • Creşterea cooperării şi a conectivităţii (networking) în sectorul economiei sociale din Europa Centrala si de Sud-Est.
  • Sprijinirea comerţului echitabil şi a consumului responsabil.
În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.