Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Adresa
Sediul Central - Str. Rene Descartes, nr. 6, 400486, Cluj-Napoca
Numar de telefon
0264-594893
Website
www.frccf.org.ro
E-mail
frccf@frccf.org.ro/iulia@frccf.org.ro

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este o organizaţie neguvernamentală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului din 1997 şi are ca misiune sprijinirea copiilor vulnerabili şi marginalizaţi.

 

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Imagini din proiectele Fundației FRCCF

În prezent, FRCCF derulează proiectul “Vreau să termin şcoala şi eu!” în şapte centre comunitare din Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Alba Iulia, Câmpia Turzii şi Popeşti. Proiectul pentru elevii din învăţământul primar şi secundar urmăreşte prevenirea părăsirii timpurii a şcolii/ a abandonului şcolar, în patru judeţe din două regiuni, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

De asemenea, în parteneriat cu Banca Transilvania şi Fundaţia Clujul are Suflet, organizaţia acordă sprijin adolescenţilor şi tinerilor defavorizaţi care se află în căutarea unei meserii şi a unui loc de muncă.

Informatii cheie despre fundatie
  • Asigurăm dobândirea de noţiuni de bază de scris şi citit pentru minorii analfabeţi;
  • Prin activitățile noastre, susținem reducerea abandonului şcolar;
  • Susținem  readmiterea copiilor cu abandon şcolar în sistemul educaţional pentru a le permite să termine învăţământul obligatoriu;
  • Asigurăm diversificarea sistemului educaţional pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil.
Familia

FRCCF încearcă să asigure fiecărui copil dreptul de a creşte într-o familie sau într-un cadru familial.

Educaţia

FRCCF susține fiecare copil să aibă acces la educaţie în funcţie de potenţialul său.

Sănătatea

FRCCF se asigură că fiecare copil cu nevoi speciale i se acordă îngrijire specială.

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.